**ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ชื่อ Username ที่ใช้ลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อ Email ของลูกค้า

[swpm_registration_form]