***กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันหลังการสั่งซื้อ มิฉะนั้นคำสั่งซื้อจะหมดอายุ ออเดอร์ของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ