บริการฝากสั่งสินค้าเว็ปจีน

ข้อตกลงการใช้บริการ เกี่ยวกับเรา เริ่มสั่งสินค้า ตรวจสอบคำสั่งซื้อ ค่าจัดส่ง วิธีการชำระเงิน วิธีสั่งซื้อและตรวจสอบการจัดส่ง

เงื่อนไขและข้อตกลง สำหรับบริการฝากสั่งสินค้าจากจีนมาไทย

 • เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการฝากสั่งสินค้าจีนมาไทยของ BAOBAOSHOPCHINA นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจเงื่อนไขการฝากสั่ง ขนส่งและการรับประกันของ BAOBAOSHOPCHINA แล้ว

 • ในการส่งสินค้าจากจีนมาไทย ร้านค้าจีนเป็นผู้บรรจุสินค้าด้วยตนเอง BAOBAOSHOPCHINA ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายในหรือหีบห่อที่บรรจุ

 • ลูกค้าควรซื้อประกันภัยทุกครั้งถ้าหากสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 500 บาทถ้าหากลูกค้ามิได้ทำประกันภัยถือว่าสินค้ามีมูลค้าน้อยกว่า 500 บาท ค่าประกันภัยสินค้าสูญหายคิดในอัตรา 3% ของค่าขนส่ง โดยถ้าหากสินค้าสูญหาย BAOBAOSHOPCHINA จะชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย BAOBAOSHOPCHINA จะชดใช้ไม่เกิน 500 บาท BAOBAOSHOPCHINA ไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยในกรณีสินค้าสูญหายลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า

 • ทาง BAOBAOSHOPCHINA ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง สงคราม เรื่อล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และ หน่อยงานของรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิความล่าช้าหรือกักหรือยึดสินค้าหรือสูญหายหรือเสียหาย

 • ทาง BAOBAOSHOPCHINA ไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดและของต้องห้ามหรือต้องกำกัดตามข้อกำหนดของกฎหมายและศุลกากร อาทิเช่น สินค้าแบรนด์ สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย อาหาร ยา และ สารเคมี ถ้าหากผู้ส่งสินค้าฝ่าฝืน BAOBAOSHOPCHINA ขอใช้สิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็นสาม 3 เท่าของความเสียหายที่เกิดกับ BAOBAOSHOPCHINA และถ้า BAOBAOSHOPCHINA ตรวจพบ BAOBAOSHOPCHINA จะทำการกำจัดสินค้าทิ้ง โดย BAOBAOSHOPCHINA ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ห้ามมิให้ส่งสินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่า กิโลกรัมละ 1000 บาท เช่น ธนบัตร เพชร พลอย ทอง เงิน ไข่มุก หากมีการสูญหายหรือเสียหาย เกิดขึ้น ผู้ให้บริการมิต้องรับผิดชอบทุกกรณี

 • ในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าจะจัดส่งโดย ขนส่งเคอร์รี่ , DHL , ไปรษณีย์ไทย และ นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด เท่านั้น สำหรับ นิ่มเอ็กซ์เพรส พื้นที่ที่จัดส่งได้และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื่นที่ ที่บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด จัดเป็นพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติลูกค้าจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตอนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด กำหนด ในกรณีที่บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด มีค่าบริการเพิ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล หรือ สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาด เกินกว่าราคาปกติของบริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่บริษัท นิ่มเอ็กเพลส จำกัดเรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimexpress.com

 • การคำนวณน้ำหนักสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.ม. และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.01 กก. (การวัดปริมาตรสินค้า จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด และ สูงที่สุดของ วัตถุ)

 • ค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 100 บาท

 • ระยะเวลาการขนจากจีน-ไทย ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 7-10 วัน เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ใช้ระยะเวลาการจัดส่งมากกว่านั้น

 • ทางผู้ให้บริการจำเป็นมีการสุ่มเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมาย ก่อนนำสินค้าส่งออกจากจีนมาไทย ถ้าตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายไทยหรือจีน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายทั้งสิ้น

 • ระยะเวลาในการชำระค่าขนส่ง ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งภายใน 3 วันหลังจากสินค้าถึงโกดังไทย หากเกิน 3 วันจะมียอดเรียกเก็บค่าฝากสินค้าโกดังไทย ขั้นต่ำ 20 บาท สูงสุด 100 บาท หากครบ 7 วันยังไม่มีการชำระค่าขนส่งเข้ามา BBS สามารถนำสินค้าขายทอดสู่ท้องตลาดเพื่อหักเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือได้โดยไม่มีความผิดใดใดทั้งสิ้น และBBSไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพราะถือว่าลูกค้าได้อ่านตามข้อตกลงในการฝากสั่งสินค้า ก่อนเลือกใช้บริการฝากสั่งสินค้ากับทาง BBS ทั้งหมดแล้ว