แจ้งชำระเงิน

  1. ต้องแจ้งชำระเงินเท่ากับยอดโอนเงิน
  2. ควรแจ้งชำระเงินภายใน 1 วัน หลังการสั่งซื้อ (มิฉะนั้นรายการสั่งซื้อจะหมดอายุ ต้องสั่งซื้อสินค้าใหม่)
  3. เลือกธนาคารที่คุณสะดวกเพื่อโอนเงิน
  4. กรอกรายละเอียดการโอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์